Loading אירועים

קטגורית האירוע

מחיר (₪)

Day

חפש אירועים

ניווט בתצוגת האירועים

אירועים קרובים

ניווט רשימה אירועים

ספטמבר 2018

סיור סיפור- סוכות 26/9

26 ספטמבר @ 10:00/12:00
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 Israel
סיור סיפור- סוכות 29/9

ילדים ומשפחה- "סיור סיפור- סוכות 26/9" יתקיים ב: החווה

גלה עוד... »

Indie Playground – יום רביעי 26.9.2018

26 ספטמבר @ 10:00/12:00
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 Israel
Indie Playground - יום שבת 29.9.2018

ילדים ומשפחה- "Indie Playground - יום רביעי 26.9.2018" יתקיים ב: נמל יפו

גלה עוד... »

חגיגת שבעת המינים בגני הטבע – התמר והלולב

26 ספטמבר @ 10:00/12:00
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 Israel
חגיגת שבעת המינים בגני הטבע - התמר והלולב

ילדים ומשפחה- "חגיגת שבעת המינים בגני הטבע - התמר והלולב" יתקיים ב: גני הטבע, תל אביב

גלה עוד... »

26/9, 10:30

26 ספטמבר @ 10:30/12:30
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 Israel
28/9

ילדים ומשפחה- "26/9, 10:30" יתקיים ב: חוות הרוח קיבוץ מעלה גלבוע

גלה עוד... »

חגיגת שבעת המינים בגני הטבע – חווית בית הבד

26 ספטמבר @ 10:45/12:45
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 Israel
חגיגת שבעת המינים בגני הטבע - התמר והלולב

ילדים ומשפחה- "חגיגת שבעת המינים בגני הטבע - חווית בית הבד" יתקיים ב: גני הטבע, תל אביב

גלה עוד... »

חגיגת שבעת המינים בגני הטבע – התמר והלולב

26 ספטמבר @ 10:45/12:45
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 Israel
חגיגת שבעת המינים בגני הטבע - התמר והלולב

ילדים ומשפחה- "חגיגת שבעת המינים בגני הטבע - התמר והלולב" יתקיים ב: גני הטבע, תל אביב

גלה עוד... »

26/9, 11:00

26 ספטמבר @ 11:00/13:00
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 Israel
28/9

ילדים ומשפחה- "26/9, 11:00" יתקיים ב: חוות הרוח קיבוץ מעלה גלבוע

גלה עוד... »

26/9, 11:30

26 ספטמבר @ 11:30/13:30
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 Israel
28/9

ילדים ומשפחה- "26/9, 11:30" יתקיים ב: חוות הרוח קיבוץ מעלה גלבוע

גלה עוד... »

חגיגת שבעת המינים בגני הטבע – חווית בית הבד

26 ספטמבר @ 11:30/13:30
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 Israel
חגיגת שבעת המינים בגני הטבע - התמר והלולב

ילדים ומשפחה- "חגיגת שבעת המינים בגני הטבע - חווית בית הבד" יתקיים ב: גני הטבע, תל אביב

גלה עוד... »

חגיגת שבעת המינים בגני הטבע – התמר והלולב

26 ספטמבר @ 11:30/13:30
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 Israel
חגיגת שבעת המינים בגני הטבע - התמר והלולב

ילדים ומשפחה- "חגיגת שבעת המינים בגני הטבע - התמר והלולב" יתקיים ב: גני הטבע, תל אביב

גלה עוד... »
+ ייצא אירועים מוצגים